Choď na obsah Choď na menu
 


Spoločenstvo vlastníkov bytov Sládkovičova 66 a 68 - fakturačné a kontaktné údaje Spoločenstva:

SVB Sládkovičova 66 a 68
Sládkovičova 66
97405 Banská Bystrica
zastúpený:      Ing. Peter Homolka - predseda SVB
IČO:        45025550
DIČ:        2022743063
IČ DPH:      neplátca DPH
bank. spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu:       4007340532/7500
SVB zapísané v Registri Obvodného úradu v B. Bystrici, č. 1/2009/03513-2
peterhomolka@hotmail.com
tel.: 0903415175